Nová akcia

24.06.2009 14:18

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.