UKÁŽKY

03.11.2009 00:12

1. polčas                                                     

                                                                                        

Začiatok zápasu

Rozcvička ŠIROKE

Rozcvička Sedlice

4 '  golova šanca F.Mačák (Š)

9 '  gol R.Boržik  Široke 1:0 Sedlice

15 ' golova šanca Sedlice

17 ' golova šanca R. Boržík  (Š)

19 ' golova šanca R.Boržík (Š)

24' golova šanca Sedlice

26'  gol  L.Maliňak   Široke 2:0  Sedlice

28 '  golova  šanca F.Mačák (Š)

28 ' gol Sedlice   Široke 2:1  Sedlice

37 ' golova šanca Sedlice

40 ' golova šanca Sedlice

 

2. polčas

 

47 ' golová  šanca F. Mačak (Š)

53 ' gol Ľ. Piško Široke 3:1 Sedlice

71 ' šanca Sedlice

81 ' golová šanca F. Mačak (Š)

84 ' vylučenie kapitána zo Sedlic

87 ' golová šanca Sedlice

oslava našich po zápase