Ďalšie foto zo zápasu.

Ďalšie foto zo zápasu.

zadaj link : https://sk.fotoalbum.eu/cuchylive1/a612281/2

zadaj link : https://sk.fotoalbum.eu/cuchylive1/a612285