Ďalšie foto zo zápasu

Ďalšie foto zo zápasu

 Pre  foto :https://sk.fotoalbum.eu/cuchylive1/a564336 

Pre ďalšie foto : https://sk.fotoalbum.eu/cuchylive1/a564337