FOTO ZO ZÁPASU .

FOTO ZO ZÁPASU .

pre foto click : https://sk.fotoalbum.eu/cuchylive1/a564310

pre dalšie foto : https://sk.fotoalbum.eu/cuchylive1/a564311